پروژه جناب آقای حسین پور

  مکان پروژه: پنجراه سناباد  (خیابان مجد)

  اجرای: آشپزخانه کلاسیک

  متریال: روکش چوب بلوط کانادایی