پروژه جناب آقای طیرانی

  مکان پروژه: بلوار معلم

  طراحی: آشپزخانه کلاسیک

  متریال: روکش چوب راش