پروژه جناب آقای لاجوردی

  مکان پروژه: خیابان بهشتی

  طراحی: آشپزخانه کلاسیک

  متریال: روکش چوب بلوط کانادایی