پروژه جناب آقای حسین پور

 

  مکان پروژه: خیابان پاستور

  متریال: روکش چوب بلوط کانادایی با پتینه طلایی

  کار اجرا شده: اجرای کابینت آشپزخانه ، کلوزت