پروژه جناب آقای حسین پور

  مکان پروژه: خیابان پنجراه سناباد

  متریال: روکش چوب بلوط کانادایی رنگ گردویی تیره مطابق سلیقه کارفرما 

  کار اجرا شده: اجرای کابینت آشپزخانه ، کلوزت ، قاب بندی و پنل کوبی پذیرایی و نشیمن ، درب های اتاقی و سرویس