جناب آقای مومن زاده

مکان پروژه: پیروزی

سبک کار: نئو کلاسیک

کار اجرا شده: ام دی اف واناچای تایلند با رنگ پلی اورتان ترک