پروژه جناب آقای بدیع

مکان پروژه: خیابان احمدآباد (بابک)

سبک کار: نئو کلاسیک

کار اجرا شده: ام دی اف واناچای تایلند با رنگ پلی اورتان ترک